Podmínky ochrany osobních údajů

Jsem prodejce Adéla Kunešová, IČO 08368805 se sídlem Na padesátém 1278/39 10000 Praha

E-mailová adresa: adelastrnadova@seznam.cz
Telefon: +420603825436

Provozuji e-shop na webových stránkách www.miwahi.cz.

Pro poskytování mých služeb, prodej zboží a provoz mých webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

1. Základní ustanovení

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

  Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název firmy, identifikační číslo.

  Z jakého důvodu?
  Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

  Na základě jakého právního důvodu?
  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

  Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
  Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

 2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

  Z jakého důvodu?
  Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodali vám mé zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

  Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění mých povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

  Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

  Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
  Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 3. Newslettery (obchodní sdělení)

  Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste mi to při nákupu, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

  Na základě jakého právního důvodu?
  Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to při nákupu nezakázali.

  Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
  10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mě kontaktujte na e-mailu: shop@miwahi.cz.

2. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 1. provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 2. společnosti podílející se na expedici zboží (Zásilkovna)
 3. společnosti podílející se na expedici plateb (Shoptet Pay, Fio banka)
 4. poskytovatel e-mailingové služby (Shoptet)

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

3. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese shop@miwahi.cz.

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.5.2023